فرم­‌های دوره کارشناسی ارشد

مرحله اول)
دانلود 1-1- فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد
دانلود 1-2- فرم تعهدنامه اصالت پایان­نامه دانشجوی کارشناسی ارشد
دانلود 1-3- فرم درخواست مجوز راهنمایی/مشاوره پایان­نامه توسط اساتید شاغل در سایر دانشگاههای معتبر
 
مرحله دوم) 
دانلود 2-1- راهنمای نگارش پایاننامه رشته‌های کارشناسی ارشد
دانلود 2-2- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی­ ارشد
 
 مرحله سوم)
دانلود 3- فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد
 
 مرحله چهارم)
دانلود 4-1- فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد
دانلود 4-2- فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد
دانلود 4-3- فرم تکمیل اصلاحات پایان­نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869341
info@Daneshvaran.ac.ir