فرم­‌های دوره کارشناسی ارشد

دانشجویان می‌توانند جهت راهنمایی بیشتر به مدیر گروه خود مراجعه نمایند.
* توجه داشته باشید تمامی فرمها باید تایپ شده باشد. فرمهایی که بصورت دست نویس ارائه می‌گردد، قابل قبول نیست.
مرحله اول)
دانلود 1-1- فرم درخواست استاد راهنما پایان­نامه کارشناسی ارشد
دانلود 1-2- فرم  پروپوزال دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
دانلود 1-3- فرم تصویب و ابلاغ موضوع پایان‌نامه تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
دانلود 1-4- فرم درخواست مجوز راهنمایی/مشاوره پایان­نامه توسط اساتید
 
مرحله دوم) 
دانلود 2-1- راهنمای نگارش پایاننامه‌ها
        2-2- فایل الگوی (تمپلیت) راهنمای نگارش پایاننامه‌ها
              دانلود 2-2-1- الگوی Word 2007
              دانلود 2-2-2- الگوی Word 2010
              دانلود 2-2-3- الگوی Word 2013
              دانلود 2-2-4- الگوی Word 2016
دانلود 2-3- فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی­ ارشد
 
 مرحله سوم)
دانلود 3- فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشد
 
 مرحله چهارم)
دانلود 4-1- فرم شماره یک ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد
دانلود 4-2- فرم شماره دو ارزشیابی دفاع از پایان­نامه کارشناسی­ ارشد
دانلود 4-3- فرم تکمیل اصلاحات پایان­نامه دانشجویان کارشناسی­ ارشد
دانلود 4-4- فرم تعهدنامه اصالت پایان­نامه دانشجوی کارشناسی ارشد
 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir