دکتر داود عبداللهی

داود عبداللهي كارشناسي ارشد رياضي كاربردي از دانشگاه صنعتي اميركبير، از سال 1387 تا 1395 با موسسه آموزDr D Aش عالي دانشوران به عنوان هيات علمي گروه رياضي همكاري داشته‌اند. ايشان در سال 1390 از دكتراي رياضي كاربردي دانشگاه تبريز پذيرفته شدند و رساله وي راجع به حل معادلات ديفرانسيل مشتقات جزئي با مرز آزاد بود كه روي ميكروتيرها كه كاربردهاي فراواني در مكانيك و مهندسي پزشكي دارند كه در 28 تير ماه 1395 موفق به دفاع از رساله دكترا خود شدند.

ايشان 3 مقاله در مجلات معتبر علمي بين المللي به چاپ رساندند و 2 مقاله ISI غير مرتبط با موضوع پاياننامه نيز در زمينه علوم كامپيوتر در دوران تحصيل دكترا به چاپ رسانده‌اند. 

 قابل ذكر است يكي از مقالات ايشان در مجله بين المللي Applied Mathematical Modelling كه يكي از معتبرترين مجلات دنيا در نيويورك آمريكاست به چاپ رسيده است.

 

جلسه دفاعیه دکترا (28 تير 1395):

001    008    010    Drs

 چكيده‌اي از مقالات به چاپ رسيده:

article  article2  article3

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-روبروی پمپ گاز-جنب مدرسه استقلال-پلاک 314/3
تلفن: 04134481552-04134481553-04134481554   فاکس: داخلی 103       کد پستی: 5178869341