آخرین مهلت ارائه نمره کارآموزی یا پروژه به آموزش

آخرین مهلت ارائه نمره کارآموزی یا پروژه برای دانشجویانی که کارآموزی یا پروژه خود را در:

نیمسال اول اخذ نموده‌اند، مي‌بايست حداکثر تا 30 بهمن ماه

نیمسال دوم اخذ نموده‌اند، مي‌بايست حداکثر تا 30 تیر ماه

ترم تابستان اخذ نموده‌اند، مي‌بايست حداکثر تا 30 شهریور ماه

نمره آنها بعد از تایید نهایی تحویل آموزش گردد.

اداره آموزش موسسه

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191
E-mail: info@Daneshvaran.ac.ir              instagram: DaneshvaranUniversity