گالری عکس از فعالیت‌های گروه معماری

   1397100902    1397100902    1397100902    1397100902    1397100902    1397100902    1397100902    1397100902    1397100901   13971009

برگزاری کارگاه آجر چینی: 9 دی ماه 1397.

با حضور معاون آموزشی موسسه دکتر یداله نژاددهقان و مدیر گروه معماری مهندس مهسا صمدپور شهرک و استاد مهندس حامد جلیلی اصل.

 

 

   m4   m1 

بازدید از مرکز بزرگ تجاری تفریحی هشت بهشت تبریز: ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۵. درس عناصر و جزئیات ساختمانی ۱.

با حضور استاد مهندس محمدرضا طالبی.m4   m1  m4 m4 m4

ترسیم کروکی عمارت ائل گلی تبریز: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۵. درس درک و بیان معماری ۱.

با حضور استاد مهندس طناز مهدوی توکلی.

 

 

   m4   m1  m1 m1 m1 m1

بازدید از مجموعه زمین‌های ورزشی تبریز: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵. درس طراحی معماری ۴. 

با حضور استاد مهندس لادن وجدان‌زاده.

 

 

m1 m2 m3  m5  

ترسیم کروکی سرای امیر بازار تبریز: ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵. درس تمرین های معماری ۱.

با حضور استاد مهندس آیدا خاکزاد

 

 

m1 m2 m3 m4 m5                          

کارگاه یک روزه ماکت‌سازی: 11 خرداد ماه 1395

با حضور مهندس شهابی در موسسه دانشوران .

 

 

eskisکارگاه اسکیس و راندو : اردیبهشت ماه 1395

با حضور دکتر لاله رشاد .

 

 

 masjed kaboodبازدید از مسجد کبود: اردیبهشت ماه 1395. درس آشنایی با مرمت ابنیه.

با حضور مهندس حسین اسمعیلی. 

 

 

abdc62bf-2fa7-4cdf-adfd-bd3421c04361بازدید از مجموعه بازار تبریز: اردیبهشت ماه 1395. درس آشنایی با مرمت ابنیه.

با حضور مهندس حسین اسمعیلی. 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir