برنامه هفتگی و امتحانی گروه حسابداری

برنامه هفتگی و امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397

 

کارشناسی ارشد حسابداری دانلود

کارشناسی پیوسته حسابداری دانلود 

کارشناسی پیوسته حسابداری برای ورودیهای 1396 به بعد دانلود 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانلود 

کاردانی پیوسته حسابداری دانلود 

کاردانی پیوسته امور اداری دانلود

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir