لیست همایشها و کنفرانسهای حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

http://amsconf.ir/fa/

تاریخ برگزاری: 25 شهریور 1395

برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی تهران


http://gconference.ir/

تاریخ برگزاری: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
برگزار کننده: شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی نیکان حساب سامان - گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

http://finmgt.ir/fa/

تاریخ برگزاری: 24 مرداد 95

http://modirconf.com/fa/

تاریخ برگزاری: ۳۰ تیر ۱۳۹۵
برگزار کننده: همایشگران مهر اشراق - تهران

http://manageconf.ir/fa/

تاریخ برگزاری: ۲۴ تیر ۱۳۹۵
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نیکان - تهران

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری- برلین، آلمان

www.4meaconf.com

تاریخ برگزاری: 19 تیر ۱۳۹۵

http://conf2.bonyadhamayesh.ir/fa/

تاریخ برگزاری: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵
برگزار کننده: دبیرخانه دایمی کنفرانس - همدان

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی استانبول - ترکیه

www.2icmhconf.com

تاریخ برگزاری: 13 خرداد 1395

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir