مجله ديلمانج

مجله ديلمانج با همت و تلاش اساتيد و دانشجويان و همچنين مدير گروه مترجمي زبان انگليسي موسسه آموزش عالي دانشوران تبريز تهيه و تنظيم شده است.

شماره دوم jeldمجله ديلمانج را مي‌توانيد با مراجعه به مدير گروه مترجمي زبان انگليسي دريافت كنيد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191
E-mail: info@Daneshvaran.ac.ir               @DaneshvaranUniversity