جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 96-1395

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال تحصیلی 96-1395

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درسی
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 6/106/500 1/102/562 3/392/500 4/240/625
سایر گروه‌ها 6/785/000 1/272/187 3/392/500 4/240/625
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1395 در سال تحصیلی 96-1395 به میزان 15% افزایش خواهد یافت.

 

جدول شهریه دانشجویان مقاطع

کارشناسی ناپیوسته - کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای) - آزمون سراسری در سال تحصیلی 96-1395

گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی
علوم انسانی 4/240/625 203/550  305/325  322/287 254/437 848/125
 فنی و مهندسی 5/343/187 203/550  305/325  373/175 305/325 848/125
 سایر گروهها 4/579/875 203/550  305/325  373/175 305/325 848/125
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1395 در سال تحصیلی 96-1395 به میزان 15% افزایش خواهد یافت.

 

شماره حساب بانک ملت موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir