جدول شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 1396

  جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 97-1396

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال تحصیلی 97-1396

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درسی
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 7/117/150 1/212/818 3/731/750 4/664/688
سایر گروه‌ها 7/863/500 1/399/406 3/731/750 4/664/688
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1396 در سال تحصیلی 97-1396 به میزان 10% افزایش خواهد یافت.

 

جدول شهریه دانشجویان مقاطع

کارشناسی ناپیوسته - کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای) - آزمون سراسری در سال تحصیلی 97-1396

گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی
علوم انسانی 5/064/688 223/905  335/858  354/516 279/881 932/938
 فنی و مهندسی 6/277/506 223/905  335/858  410/493 335/858 932/938
 سایر گروهها 5/437/863 223/905  335/858  410/493 335/858 932/938
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1396 در سال تحصیلی 97-1396 به میزان 10% افزایش خواهد یافت.

 

شماره حساب بانک ملت موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir