پروفسور یداله نژاد دهقان

Dr.Y.N.D

بیوگرافی پروفسور یداله نژاددهقان

برگرفته از کتاب چهل استاد

دکتر یداله نژاددهقان در سال 1315 در شهرستان مرند متولد شده است. تحصیلات خود را ابتدا در علوم دینی شروع کرده است و پس از گذراندن برخی مراحل آن کلاس دوم ابتدائی تا چهارم را در شهرستان مرند تحصیل کرده است. کلاسهای چهارم تا پایان دیپلم را در اهواز تحصیل نموده است که در ششم ابتدائی شاگرد اول استان خوزستان شده و به توصیه معلمان محترم کلاسهای هفتم و هشتم و نهم را در یکسال گذرانده و شاگرد اول استان شده است، که در این مورد جوایزی هم دریافت نموده است. و نیز در مسابقات استانی کلاس یازدهم شاگرد اول استان شده است.

دکتر یداله نژادهقان در کلاس ششم ابتدائی با معدل 70/18 شاگر اول استان خوزستان شد و درکلاس یازدهم علمی باز هم در مسابقات دانشجویی در دروس فیزیک، شیمی و طبیعیات شاگرد اول خوزستان شده است.

در سال 1336 در رشته دبیری ریاضی دانشسرایعالی تهران پذیرفته شده و اغلب درسها را در دانشگاه تهران گذرانده است. پس از اخذ مدرک کارشناسی ریاضی در سال 1339 خدمت مقدس سربازی را با درجه ستوان دومی در سال 1341 در رسته توپخانه به پایان رسانید و بلافاصله در دبیرستانهای فردوسی و پروین و امیرخیزی تبریز بتدریس ریاضیات پرداخت.

در سال 1347 بعنوان اولین دبیر ریاضی منطقه آذربایجان در موسسه ریاضیات دکتر مصاحب تهران پذیرفته شد و در سال 1349 با معدل ممتاز فارغ‌التحصیل و در دانشگاه تبریز با مرتبه استادیاری شروع بکار کرده است. در سال 1353 با استفاده از بورس دانشگاه تبریز و وزارت علوم به انگلستان رفت و پس از اخذ مدرک M.Sc. از دانشگاه لیدز در همان دانشگاه به ادامه تحصیل در دوره Ph.D پرداخت و پس از دفاع از رساله دکترای خود در شاخه آنالیز تابعی در سال 1356 در دانشگاه تبریز مشغول به کار شد.

دکتر نژاددهقان در سال 1364 به مرتبه دانشیاری و در سال 1378 به مرتبه استاد تمامی دانشگاه تبریز رسید. دکتر نژاددهقان از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز یعنی از سال 1362 با این دانشگاه همکاری داشته است که علاوه بر واحد تبریز در واحدهای مرند ، سراب و شبستر نیز همکاری نموده‌اند. ضمناً در دانشگاههای تربیت معلم، پیام نور و ضمن خدمت فرهنگیان تدریس نموده‌اند.

از خدمات ارزنده دکتر نژاددهقان در دانشگاه تبریز راه‌اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی بوده است که در مدت دوازده سال مدیریت گروه ریاضی ایشان پس از انقلاب مقدس اسلامی بعمل آمده است و اولین فارغ‌التحصیل دکترای ریاضی دانشجوی ایشان بوده است. ایشان در سال 1385 با حدود پنجاه سال سابقه بازنشسته شده و اولین ریاست موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز را با حکم وزیر محترم علوم بعهده گرفت.

از افتخارات دکتر نژاددهقان کسب عنوان پژوهشگر نمونه سال 1380 دانشگاه تبریز و پژوهشگر کوشای سال 1381 بوده است. وی تقدیرنامه‌های متعدد از دانشگاه تبریز و لوح سپاس از وزارت آموزش و پرورش دریافت نموده است.

از دیگر خدمات ایشان علاوه بر مدیریت گروه ریاضی به مدت 12 سال عضویت در کمیته بورسها، کمیته تشخیص فنی، جهاد دانشگاهی، کمیته بررسی مقالات و کمیته‌های کنفرانس‌های ریاضی ایران و کمیته تعلیم کتب درسی است و مدیریت گروه ریاضی ضمن خدمت فرهنگیان و ... بوده است.

دکتر نژاددهقان چندین کتاب تالیف نموده است که اولین آنها در سال 1378 بعنوان توابع مختلط توسط دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

در سال 1388 کتاب آنالیز مختلط و توابع تحلیلی ایشان توسط موسسه آموزش عالی دانشوران چاپ شده است. ایشان در سال 1352 کتاب توابع مختلط آلفرس را ترجمه نموده و توسط دانشگاه تبریز چاپ شده است، کتابهای توپولوژی و فضاهای باناخ تالیف Jameson‌ و کتاب آنالیز روی چند گونه‌ها تالیف Spivak را ترجمه و در اختیار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا قرار داده است.

دکتر نژاددهقان در کنفرانس‌های علمی متعددی مانند ICM‌ آمریکا و ICM برلین آلمان و ایتالیا، بلغارستان، باکو، فرانسه، ترکیه و تقریباً تمامی کنفرانس‌های ریاضی ایران شرکت کرده و مقاله ارائه نموده و سخنرانی کرده است، ‌و حدود دو سال در دانشگاه لیدز انگلستان به تدریس ریاضیات پرداخته است.

ایشان حدود ده طرح تحقیقاتی در دانشگاه تبریز و سه طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات دانشگاه تبریز انجام داده است. مدارک تحصیلی دکتر نژاددهقان عبارتند از کارشناسی ریاضی، مدرس ریاضی، M.Sc ‌در انگلستان، Ph.D از انگلستان و مدرک زبان از دانشگاه کمبریج انگلستان.

از دکتر نژاددهقان حدود 28 مقاله در مجلات خارجی و داخلی به چاپ رسیده است که برخی از آنها در ذیل آمده است. در حال حاضر ایشان استاد بازنشسته دانشگاه تبریز با درجه پرفسوری به کار علمی ادامه می‌دهد.

-       MR2032744 Vaezi, H.; Dehghan, Y.n. Weighted composition operators which induces a generalization of the Schroder equation. Progress in analysis, Vol.I, II (Berlin, 2001), 717 --720, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2003. 47B33 (30D05 39B12 46E 15)

-       MR2004598 Dehghan, Yadollah; Sadeghi, E.Some application of support functionals (sets) in $C\sp *$-algebras and convexity. Proceedings of the First Workshop on $C\Sp *$-algebras (Mashhad, 2001), 39--44, Ferdowsi Univ. of Mashha, Mashha, 2003. 46L05 (46B20)

-       MR 2031376 (2004j:47053) Shahbazov, Aydin.; Dehghan, Yadollh N. Welighted composition operators on the spaces of vector- valued functions, VIII Republic Conference on Mathematics and Mechanics (Baku, 2002). Trans. Acad. Sci. Azerb, Ser. Phys.- Tech. Math. Sci. 22 (2002), no. 4, Math. Mech., 193-196. 47B33 (46E40 47B07)

-       MR1869543 (2002i:46048) Dehghan. Y.; Sadeghi, E. Some applications of support functionals (sets) in $C\sp "$-algebras and convexity. Int. J.Appl. Math. 8 (2002), no. 2, 197--202.46L05

-       MR1869542 (2002h:47049) Jabbarzadeh, M.R.; Dehghan, Y. N. Multiplication, weighted composition on operators and their relation on disc algebra $A(D)$. Int.J.Appl. Math. 8 (2002), no. 2,189-195. (Reviewer: Luis Bernal Gonzalez) 47B39 (30H05 47B33)

-       MR1869541 (2002j:46015) Dehghan, Y.N.; Norouzi, K.Support points for closed convex sets. Int. J. Appl. Math. 8 (2002), no. 2, 183-487. 46b20

-       MR1866549 (2002i:46010) Dehghan, Y.N.; Norouzi, K. On the closed convex sets. Int. J. Appl. Math. 8 (2002), no 1, 103-407. 46B20 (46CO5)

-       MR1890820 (2003b:47044) Dehghan, Y.N.; Shahbazov, A.I. Weighted composition type operators on the spaces of vector- valued functions. Proc. Inst. Math. Mech. Acad. Sci. Azerb. 12 (2000), 25--29, 188. (Reviewer: John N. McDonald) 47B33 (46E40 47B07)

-       MR1830753 (2002c:47046) Jabbarzadeh, M.R.; Dehghan, Y.N. Multiplication, weighted composition operators and their relation on disc algebra $A(D)$. Proceedings of the 31' Iranian Mathematics Conference (Tehran, 2000), 385--389, Univ. Tehran, Tehran, 2000. 47B33 (4015 47A10 47B38)

-       MR1787638 (2001e:47044) Dehghan, Y.N.; Shabbazov,A.I. Weighted composition operators induced by a finite number of mappings on uniform spaces. Sci. Iran. 7 (2000), no. 1,1--4. 47B33

-       MR1733852 (2001a:47028) Jabbarzadeh, M.R.; Dehghan, Y.N. Closed range and compact composition operators on $C (X,E) $ and disc, algebra. Int. J.Appl. Math. 2 (2000), no. 4,477-- 482. (Reviewer: James T. Campbell) 47B33

-       MR1951856 Shahbazov, A. I; Dehghan, Y.N. Compact weighted composition operators acting on the space of vector- valued functions.Trans. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys- Tech Math. Sci. 19 (1999), no. 1-2, Math.Mech., 152--161, 268. 47B33 (46E40 47B07)

-       MR172936 (2000m:46012) Dehghan, Y.N Sadeghi, E. The role of support functionals in topological vector spaces. Int. J. Appl. Math. 1 (1999), no. 7, 757­-764. (Reviwer: pawed Doma\'nski) 46A55

-       MR1729226 (2000m:46007) Dehghan, Y.N.; Y.;Sadeghi, E. Tangent hyperplanes for convex closed sets in topological vector spaces. Int. J. Appl. Appl. Math. 1 (1999), no. 7, 839-- 842. (Pawe\ I DomaVnski) 46A22

-       MR1637362 (99i:47060) Shahvazov, A. I.; Dehghan, Y.N.; Compactness and nuclearity of weighted composition operators on uniform spaces. Bull. Iranian Math. Soc. 23 (1997), no. 1, 49--62. (Reviewer: Som Daft Sharma) 47B38 (47B07)

-       MR1625345 (99g:47063) Dehghan, Y.N.; Shahvazov, A. I. Finite sums of weighted composition operators on the space of vector- valued functions. Proceedings of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Part 1 (Tabriz, 1997), 505--509. Tabriz Univ. Ser., 377, Tabriz Univ., Tabriz 1997. (Reviewer: Oscar Blasco) 47B38 (46E40 47B07)

-       MR1625340 (99b:46002) Sadeghi, E.; Dehghan, Y.N. Topological vector spaces that admit support sets. Proceedings of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Part 1 (Tabriz. 1997), 473-476, Tabriz Univ. Ser., 377, Tabriz Univ., Tabriz, 1997. 46A22

-       MR1625310 (99g:47062) Dehghan,, Y.N.; Shahvazov, A. I. Weighted composition operators acting on the space of vector- valued functions. Proceesings of the 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Part 1 (Tabriz. 1997), 147--152, Tabriz Univ. Ser:, 377, Tabriz Univ., Tabriz, 1997. (Reviewer: Oscar Blasco) 47B38 (46E40 47B07)

-       MR1416786 (98d:47064) Dehghan, Y.N.; Shahvazov, A. I. Compactness and nuclearity of weighted composition operators on uniform spaces of continuous functions on locally connected compact spaces. II. Proceedings of the 27th Annual Iranian Mathematics Conference (Shiraz, 1996), 43--49, Shiraz Univ., Shiraz, 1996. (Reviwer: Bhagan Singh Kornai) 47B38 (47B07 47B10)

-       MR1492627 Dehghan, Y:N.; Shahvazov, A. Compactness and nuclearity of

-       weighted composition operators on uniform spaces of continuous functions on
local connected compact spaces. Proceedings of the 26th Annual Iranian

-       Mathematics Conference, Vol. 2 (Kerman, 1995), 105-107, Shahid Bahonar Univ. Kerman, Kerman, 1995. 47B38 (47B07 47B10)

-       - Dehghan, Y.N. Commutative LMC algebras and functional calculus. Proceedings of the 9th national mathematics conference (Isfahan, 1978),61-69, Univ. Isfahan, Isfahan, 1978. 46H30 (46J05)

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir