جدول شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 1397

  جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 98-1397

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درسی
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 8/971/208 1/382/613 4/254/195 5/317/744
سایر گروه‌ها 8/964/390 1/595/323 4/254/195 5/317/744
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1397 در سال تحصیلی 98-1397 به میزان 14% افزایش داشته است.

 

جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی

گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی
علوم انسانی 5/773/744 255/252  382/878  404/148 319/064 1/063/549
 فنی و مهندسی 7/156/357 255/252 382/878  467/962 382/878 1/063/549
 سایر گروهها 6/199/164 255/252 382/878 467/962 382/878 1/063/549
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1397 در سال تحصیلی 98-1397 به میزان 14% افزایش داشته است.

 

شماره حساب بانک ملت موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است بعد از واریز اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir