جدول شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 1397

  جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 98-1397

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال تحصیلی 97-1396

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درسی
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 7/971/208 1/358/356 4/179/560 5/224/451
سایر گروه‌ها 8/807/120 1/567/335 4/179/560 5/224/451
مبالغ فوق علی الحساب می‌باشد که بعد از اعلام بخشنامه‌های وزارت علوم قابل تغییر خواهد بود.

 

جدول شهریه دانشجویان مقاطع

کارشناسی ناپیوسته - کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای) - آزمون سراسری در سال تحصیلی 98-1397

گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی
علوم انسانی 5/672/451 250/774  376/161  354/516 313/467 1/044/891
 فنی و مهندسی 7/030/506 250/774 376/161  459/752 376/161 1/044/891
 سایر گروهها 6/090/407 250/774 376/161 459/752 376/161 1/044/891
مبالغ فوق علی الحساب می‌باشد که بعد از اعلام بخشنامه‌های وزارت علوم قابل تغییر خواهد بود.

 

شماره حساب بانک ملت موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-خیابان رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب مدرسه استقلال
تلفن: 4-04134481552   فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869341
info@Daneshvaran.ac.ir