سنوات مجاز اولیه برای تحصیل

سنوات مجاز اولیه برای تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی

مقطع تحصیلی

مدت معافیت تحصیلی

کاردانی

دو سال و نیم

کارشناسی ناپیوسته

سه سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

سه سال

کارشناسی پیوسته

پنج سال

کارشناسی ارشد پیوسته

شش سال

دکتری پزشکی پیوسته

هشت سال

دکتری تخصصی

شش سال

 

شرایط بهره‌مندی از سنوات ارفاقی

 

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 40 واحد باشد.

کارشناسی پیوسته: به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 85 واحد باشد.

کارشناسی ارشد ناپیوسته: به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد باشد.

کارشناسی ارشد پیوسته: به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 150 واحد باشد.

دکترای پیوسته (حرفه‌ای): به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 180 واحد باشد.

دکترای تخصصی ناپیوسته: به شرط آنکه واحدهای نظری را گذرانده و فقط دفاع از رساله باقی مانده باشد.

 

تذکر: برای دانشجویان مقطع کاردانی صدور سنوات مهلت معرفی ممنوع می‌باشد.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir