جدول شهریه ثابت و متغییر سال تحصیلی 1398

  جدول میزان شهریه ثابت و متغییر کلیه مقاطع در سالتحصیلی 99-1398

 

جدول شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

شهریه متغییر هر واحد درسی
(ریال)

شهریه هر واحد پایاننامه (ریال)
نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
علوم انسانی 9/330/584 1/590/004 4/892/324 6/115/406
سایر گروه‌ها 10/309/049 1/834/621 4/892/324 6/115/406
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1398 در سال تحصیلی 99-1398 به میزان 15% افزایش داشته است.

 

جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی

گروه آموزشی 

شهریه ثابت هر نیمسال
(ریال)

 
شهریه متغییر برای هر واحد درسی (ریال)

شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی
و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته (ریال)

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی (ریال) 
عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی
علوم انسانی 6/639/806 293/539  440/310  464/770 366/924 1/223/082
 فنی و مهندسی 8/229/810 293/539 440/310  538/156 440/310 1/223/082
 سایر گروهها 7/129/038 293/539 440/310 538/156 440/310 1/223/082
شهریه متغییر دانشجویان ورودی سالهای قبل از 1398 در سال تحصیلی 99-1398 به میزان 15% افزایش داشته است.

 

شماره حساب بانک ملت موسسه: 180662646
بنام: موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز
قابل واریز در کلیه بانکهای ملت
خواهشمند است بعد از واریز اصل فیش واریزی را به امور مالی موسسه تحویل دهید.
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir