تعطیلی موقت کلاسهای آموزشی

اطلاعيه

corona

با عنايت به تصميمات اتخاذ شده در جلسه روساي دانشگاه‌هاي استان با هدف انجام اقدامات پيشگيرانه و رفع نگراني‌هاي دانشجويان و خانواده‌هاي آنان، در خصوص شيوع بيماري تنفسي اخير به استحضار مي‌رساند:

1- كليه فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه تا پايان سال جاري، تعطيل اعلام مي‌گردد.

2- با هدف اجراي مقررات آموزشي و تدريس سرفصل‌هاي موجود، مدت تعطيل شده، با تمدید همين نيمسال تحصيلي جبران خواهد شد و تصميم و برنامه نهايي در اين زمينه پس از طرح در شوراي آموزشي و اصلاح تقويم آموزشي، اطلاع‌رساني خواهد شد.

3- تعطيلي مذكور صرفاً معطوف به فعاليت‌هاي آموزشي است و شامل فعاليت‌هاي اداري نمي‌باشد.

4- در خصوص انجام امور پژوهشي مثل پايان‌نامه و رساله و ...، پس از هماهنگي با معاونت پژوهشي و فناوري موسسه طبق روال قبل انجام خواهد شد.

رياست موسسه آموزش عالي دانشوران

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی دانشوران می‌باشد.©

 

تبریز-نصف راه- خیابان آزادی-بلوار رسالت-بعد از میدان رسالت-جنب پل عابر پیاده
تلفن: 4-04134481552    فاکس: 04134488149       کد پستی: 5178869191 

 E-mail 1: Daneshvaran.ac.ir@gmail.com  and  E-mail 2: info@Daneshvaran.ac.ir